Zájezdy do Ruska a Asie
  +420 224 210 271

Uzbekistán

Hlavním lákadlem Uzbekistánu je bohaté a časem téměř nedotčené architektonické dědictví této starobylé orientální země. Architektonické a kulturní památky, náměstí, pevnosti a zříceniny dávných měst představují skutečné kamenné stránky historie. A třebaže neúprosný tok času neušetřil většinu velkolepých staveb, přesto i dnes vzbuzují díla středověkých architektů zasloužený obdiv. Historické kulisy měst dosud kypí životem a nezúčastněný divák si připadá jako v seriálu ze středověku. Kromě architektonických památek lze do pamětihodností Uzbekistánu směle zahrnout i unikátní přírodní rezervace, jako třeba Nuratinské hory, kde mezi strmými svahy již více než 1500 let roste kolosální strom – horský jalovec arča (obvod jeho kmene je 24 m a po jeho větvích můžete bezpečně chodit jako po chodníku), Čimganské hory, kde skály tvoří tajemné basreliéfy či starobylá Bričmulla v údolí Čatkala, kde bylo objeveno obrovské množství archeologických nalezišť.

Během své dlouhé historie země Uzbeků viděla ladacos: vzestup a pád mocných říší Alexandra Velikého, Čingischána i Amira Temura, ničivé války, vzestup vědeckého myšlení i budování mistrovských architektonických děl. Uzbekistán se často stával křižovatkou světů, kde se potkávaly různé kultury a civilizace: procházely tudy tisíce bohatých karavan, putujících po velké Hedvábné stezce, která spojovala Středomoří a Střední východ s Indií a Čínou.

Dnes je Uzbekistán moderní republikou s rozvinutou turistickou infrastrukturou. Každý si zde může dovolit rekreaci podle své kapsy - ať už v pětihvězdičkovém komfortním prvotřídním hotelu, nebo ve skromném národním domě, prožít vzrušující dobrodružství na džípech nebo při turistice v horách, dopřát si odpočinkovou dovolenou na pláži nebo aktivní túru po starobylých městech s nesčetnými památkami. Zveme Vás na návštěvu do této pohostinné asijské země!

Památky Taškentu

tashkent picTaškent, mnohotvárné hlavní město moderního Uzbekistánu, je centrem kulturního a politického života republiky. Pamětihodnosti Taškentu jsou překvapivě rozmanité: najdete zde archeologické památky zoroastriánského období, staré více než 2200 let, stejně jako architektonická díla středověku a monumentální paláce z konce 19. století, avšak rovněž neméně půvabné moderní stavby. Kulturní život v hlavním městě se nezastaví ani na vteřinu: město je bohaté na muzea, divadla a výstavní centra, kavárny, restaurace a noční kluby, hotely, parky a náměstí.

Památky Samarkandusamarkand pic

Jedno z nejslavnějších měst Uzbekistánu, Samarkand, má za sebou více než 2750 let bohaté historie. Starověký Afrosiab, Marakanda, Samarkand – to všechno jsou různé názvy jednoho velkého města. Samarkand je, jak se sluší na hlavní město obrovské Tamerlánovy říše, prostě velkolepý. Grandiózní náměstí Registan se již dávno stalo hlavní pamětihodností města, ale jsou zde i další: mauzoleum Gur-Emir, mešita Bibi-Chanum, mešita Chazrat-Chyzr, komplex Šachi-Zinda, Ulugbekova observatoř a celá řada dalších významných architektonických a historických památek.

Památky Buchary

bukhara picBuchoro-i-Šarif („posvátná a vznešená Buchara“) je jedním z nejznámějších měst Uzbekistánu, kterým procházela slavná Hedvábná stezka. Buchara je jedním z hlavních středisek islámu, a to nejen ve Střední Asii, ale v celém muslimském světě. Ve středověku se na území Buchary nacházelo více než 350 mešit a 80 madras, z nichž mnohé se dobře zachovaly až do našich dnů. Kromě rozsáhlých komplexů, madras, mešit, a slavného minaretu Kaljan se v Buchaře dokonale zachovala středověká pevnost Ark, fungující středověké lázně a kopulemi krytá tržiště – celkem více než 140 architektonických památek!

Památky města Chivakhiva pic

Chiva je jedním z hlavních měst starověkého Chorezmu a jediným městem v současném Uzbekistánu, které si zachovalo v téměř nedotčeném stavu rozsáhlou část středověkého šachristánu - Ičan-Kalu („vnitřní město“). Celé hodiny zde můžete bloudit ulicemi s kamennou dlažbou a obdivovat bohatě vyřezávané dřevěné sloupy mešity Džuma, prokličkovat až do samého srdce Ičan-Kaly, k pevnosti Kuňa-Ark s velkolepou vyhlídkovou terasou, nebo můžete vyšlapat po úzkém točitém schodišti až na vrchol minaretu Islam Chodža, odkud se otvírá úžasné panoráma starodávného města, rozkládajícího se v těsném sousedství obrovské pouště Kyzyl-Kum.

Bazary Uzbekistánu

Tak jako si v Orientu nelze představit oblohu bez měsíce nebo čaj bez čajovny - čajchany, tak si nelze představit samotný Orient bez tržišť - bazarů. Ó Asie! Tvoje bazary – to jsou drahokamy na křižovatkách Hedvábné stezky, kotle, ve kterých se mísí kultury. To nejsou jen místa, kde se prodává zboží nebo obchody pod širým nebem. To jsou centra přitažlivosti a rozvoje asijských kultur, kde probíhají energetické toky, interakce lidí, myšlenek, emocí a jazyků. Orientální bazary jsou jako spařené krystaly cukrového navatu – symbolizují koncentrovanou duši národa. Jeho hrany odrážejí celou hloubku života a podstatu existence Orientu.

Pouště Uzbekistánu

Poušť byla vždy tím místem na zemi, před níž lidé cítili posvátnou bázeň. Říká se, že poušť je živý tvor, který může buď přijmout cizince, který vtrhl na jeho území, nebo ne, vše závisí na charakteru a náladě obou stran. Toto přesvědčení bylo nepochybně kdysi aktuální, ale zůstává relevantní i dnes, a to navzdory skutečnosti, že dnes lidé nechodí do pouště s prázdnýma rukama - mají solidní vybavení, potraviny, stroje a navigátory.

Přihlašte se