Zájezdy do Ruska a Asie
  +420 224 210 271

Moskva


Moskva

Moskva, hlavní město Ruské federace, největší ruské město z hlediska počtu obyvatel (12,1 mil. obyv., 2014), je nejlidnatějším z měst, zcela se nacházejících na území Evropy a patří mezi deset největších měst na světě podle počtu obyvatel.

Moskva je historickým hlavním městem Velkého Moskevského knížectví, Ruské carské říše, Ruské říše (1728-1730 let), Sovětského Ruska a SSSR. Město - hrdina.

Moskva je město zlatých kopulí, město velké a velmi krásné. Denně se sjíždějí do Moskvy tisíce turistů z celého světa.

Podle statistiky každý rok navštíví Moskvu více než čtyři miliony turistů. Většina návštěvníků pochází z Německa, USA, Číny, Velké Británie, Francie, Turecka, Itálie, Izraele, Japonska a Španělska. Od roku 2007 míří do Moskvy každých sedm z deseti zahraničních turistů, kteří přijíždějí do Ruska. Podle údajů moskevského výboru pro cestovní ruch vzrostl v roce 2013 počet turistů z České republiky, přijíždějících do Moskvy o 30,1%.

Moskva zve na návštěvu turisty z celého světa, aby se seznámili s historií Ruska a vlastníma očima uviděli její slavné památky.

Jedním z nejnavštěvovanějších míst, kam zamíří každý cestovatel, je Rudé náměstí. Srdce ruského státu. Moskevský Kreml, Rudé náměstí, klášter Novoděvičij a kostel Nanebevzetí (Vozněsenija) v Kolomenském jsou na seznamu světového dědictví UNESCO.

Po prohlídce Rudého náměstí obvykle turistická trasa návštěvníka Moskvy vypadá následovně:

Chrámové (Soborné) náměstí

Ve středu Kremlu se nachází nejdůležitější a nejstarší kremelské náměstí - Chrámové. Zachovalo se jako unikátní architektonický středověký městský celek. Základ půdorysné struktury náměstí pochází z první poloviny 14. století, kdy byly na příkaz moskevského velkoknížete Ivana Kality a následně Dmitrije Donského na horní plošině Borovického návrší postaveny první bílé kamenné chrámy. Tyto chrámy se nedochovaly, ale určily prostorovou kompozici budoucího náměstí, protože na konci 15. a začátku 16. století, kdy se Moskva stala hlavním městem sjednoceného státu a moskevský velkokníže Ivan III. budoval kremelskou rezidenci „důstojnou cara celého Ruska“, nové chrámy byly postaveny na místě jejich předchůdců.

Dnes komplex Chrámového náměstí zahrnuje: chrám Nanebevzetí Panny Marie (Uspenskij), chrám sv. Archanděla Michaela (Archangelskij) a chrám Zvěstování (Blagověsčenskij), Facetový palác, Zlatý Caricyn palác a kostely Teremného paláce, kostel Rizpoloženija, paláce Patriarchů s kostelem Dvanácti apoštolů, komplex zvonice „Ivan Veliký“.

Velké divadlo (Bolšoj těatr)

Velké divadlo je jedním z nejslavnějších světových operních a baletních divadel. Na jeho scéně vystupují světové hvězdy ruského divadla. Návštěva divadla je skutečnou lahůdkou pro milovníky umění.

Má se za to, že historie divadla se počíná březnem 1776. Hlavní moderní budova divadla byla postavena podle projektu architekta Beauvaise. V roce 1817 Beauvais vypracoval a realizoval ideu generálního plánu výstavby Moskvy. Podle jeho záměru se divadlo stalo kompozičním středem empírového chrámového města, oslavujícího vítězství ve Vlastenecké válce roku 1812. Po velkém požáru v roce 1853 prožilo divadlo opět generální rekonstrukci. Fasáda získala vzhled, který se dnes jeví nám. Architekt Kavos mírně zvýšil výšku budovy, změnil proporce a zcela přepracoval architektonický dekor vytvořením fasády v duchu raného eklekticismu. Namísto alabastrové sochy Apolóna, která byla zničena při požáru, umístil nad vstupním portikem bronzovou kvadrigu Petra Klodta. Štít byl vyzdoben dvouhlavým sádrovým orlem - státním znakem Ruské říše.

Arbat

Starý Arbat je pěší ulice v centru města, jedna z nejstarších, známá již od 14. století. Jeho domy a ulice představují historii Moskvy. Při procházce po jeho křivých, vpravdě moskevských ulicích můžete zahlédnout do zachovaných dvorků a obdivovat staré soukromé domy. Na Arbatu vždy žili a dosud žijí umělci, básníci a herci. Po dlažbě Arbatu kdysi chodil Puškin, Tolstoj, Jesenin i Okudžava. Arbat je skutečným symbolem staré Moskvy.

Vorobjovy hory

Vorobjovy hory (bývalé Leninské hory) představují vynikající vyhlídkovou plošinu před Moskevskou státní univerzitou s nejlepším panoramatickým výhledem na Moskvu, stejně jako pěší promenádu, říční přístaviště, oblast zeleně na břehu řeky, velkolepý park s cestami, kde se můžete procházet nebo jezdit na kolečkových bruslích.

Ostankinská televizní věž

Věž patří mezi 10 nejvyšších budov a konstrukcí na světě (8. místo). Má impozantní výšku - 540 m. Výkyv špičky věže dosahuje až 20 metrů. Pro návštěvu Ostankinské věže platí přísná pravidla: děti do 7 let mají na věž vstup zakázán, vstup do věže je povolen pouze jako součást organizovaně prováděné skupiny. Vyhlídkové plošiny jsou ve výšce 337 a 340 metrů.

Mnozí turisté navštěvují slavnou Treťjakovskou galerii - pokladnici výtvarného umění a rovněž světoznámé Muzeum výtvarných umění A.S. Puškina.

Hosté navštěvují v hlavním městě rovněž kostely a chrámy. Hlavním chrámem v zemi je chrám Krista Spasitele.

Velký zájem mají návštěvníci o prohlídku moskevského metra, které jezdí od roku 1935. A mají proč. Moskevské metro je totiž právem považováno za nejkrásnější metro na světě. A nejkrásnější stanicí je Komsomolskaja-kolcevaja. A skutečně, na světě nenajdete krásnější stanicí! S takovými nádhernými sloupy a úžasnou mozaikou. S obrovskými luxusními křišťálovými lustry.

Moskva je kulturním centrem Evropy a světa. Moderní Moskva má více než 100 divadel, 60 muzeí a více než 100 kin.

V Moskvě a jejím okolí se každoročně konají kulturní akce světového významu, které lákají zahraniční turisty. Jedná se především o Moskevský mezinárodní filmový festival, Moskevský autosalon, Pohár Kremlu, Mezinárodní salon letectví a kosmonautiky, Arch Moskva.

Moskva je také významným dopravním uzlem. Městu slouží 5 letišť, 9 železničních nádraží, 3 říční přístavy (řeka je propojena s pomořím Atlantiku a Severního ledového oceánu).

Přihlašte se